Hľadáte prekladateľa?
Priame kontakty na prekladateľov

Mgr. Adriána Kardošová

Preklady: taliansky jazyk
Región pôsobenia: Košice, Prešov

Kontaktné informácie

Mgr. Adriána Kardošová
Telefón: 0908313342
E-mail: kardosova.sinergia@gmail.com


Preklady textov prevažne v oblasti odpadového hospodárstva, podnikového riadenia, techniky, obchodu a ekonómieŠpecializácia

Ekonómia: Výročné správy, ročné závierky, výkaz ziskov a strát, výpisy z OR a pod.
Právo: Obchodné, pracovné, spoločenské zmluvy, stanovy, kolektívna zmluva, výňatky zo zákonov
Technika: stavebná a montážna činnosť, zariadenia a technológie z oblasti nakladania s odpadmi vrátane elektrických zar.: manuály, technické špecifikácie, technické listy, softvéry a pod.


Referencie

Ing. Adelmo Benassi,Università di Modena e Reggio Emilia, adelmo.benassi@alice.it, +393663106273
Lino Alessandrini, bývalý zamestnanec, RUTHS S.p.A., Janov, lino.alessandrini@gmail.com, +393470985173
Fabio Lovato, CAVATORTA s.r.o., fabio@cavatorta.sk, +421918818500


Cena

13,50 Eur/NS z/do TJ