Hľadáte prekladateľa?
Priame kontakty na prekladateľov

Kontakt

Internetový register prekladateľov www.prekladatelia.eu prevádzkuje:

KASIDIS s.r.o.
Kadnárova 89,
831 06 Bratislava

Podrobnejšie informácie:
Ing. Milan Šuba
E-mail: info@prekladatelia.eu
Tel.: 0903 546 593

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 39372/B, deň zápisu 9.2.2006
IČO: 35 978 651
DIČ: 2022126942
Bankové spojenie: 2300453975/8330 Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky