Hľadáte prekladateľa?
Priame kontakty na prekladateľov

PhDr Alexandra Corbett Dekanová

Preklady: anglický jazyk, latinský jazyk
Región pôsobenia:

Telefonický kontakt na prekladateľa 0902096617
vhodný čas tel. kontaktu: 7-10, 19-22 SMS
Emailový kontakt na prekladateľadekanova2@gmail.com

Kontaktné informácie

PhDr Alexandra Corbett Dekanová
Telefón: 0902096617 - vhodný čas tel. kontaktu: 7-10, 19-22 SMS
E-mail: dekanova2@gmail.com


Prekladám z anglického a do anglického jazyka, z latinského a do latinského jazyka.Špecializácia

Latinský a anglický jazyk som vyštudovala na Filozofickej fakulte Univerzity Jána Evangelistu Purkyně (dnešná Masarykova univerzita) v Brne. Pracovala som 37 rokov na Katedre klasickej a semitskej filológie Filozofickej fakulty J. A. Komenského v Bratislave, kde som učila latinský jazyk, stredovekú aj novovekú latinčinu. Anglický jazyk som učila na cirkevnej bilingválnej škole a súkromne. Mám za sebou knižné preklady z oboch jazykov.
V súčasnosti bývam na Novom Zélande, okrem prekladov môžem aj učiť anglický a latinský jazyk cez skype.


Cena

Podľa náročnosti textu dohodou od 10 € za normostranu (1800 znakov vrátane medzier) prekladu.