Ing. Branislav Palík

Preklady: nemecký jazyk
Región pôsobenia: Považská Bystrica, Púchov

Telefonický kontakt na prekladateľa 0908 476 324
Emailový kontakt na prekladateľabranop@centrum.sk

Kontaktné informácie

Ing. Branislav Palík
SNP 1426/5-19,
017 07 Považská Bystrica

Telefón: 0908 476 324
E-mail: branop@centrum.sk


preklady textu z nemeckého do slovenského jazyka


Špecializácia

všetky oblasti prekladov


Referencie

V roku 2000 pobyt v Nemecku.
Štátna skúška z nemeckého jazyka vykonaná na štátnej jazykovej škole dňa 27.5. 2004.


Cena

podľa množstva a druhu prekladaného textu


Doplňujúce informácie

nerobím súdne a úradné preklady