Hľadáte prekladateľa?
Priame kontakty na prekladateľov

Mgr. Irena Krajčiová

Preklady: nemecký jazyk
Región pôsobenia: Banská Bystrica, Detva

Telefonický kontakt na prekladateľa 0908922321
vhodný čas tel. kontaktu: denne 10:00- 16:00
Emailový kontakt na prekladateľaikapreklady@gmail.com

Kontaktné informácie

Mgr. Irena Krajčiová
Jilemnického 9,
974 04 Banská Bystrica

Telefón: 0908922321 - vhodný čas tel. kontaktu: denne 10:00- 16:00
E-mail: ikapreklady@gmail.com


Kvalifikované preklady odborných a všeobecných textov z/ do nemeckého jazykaŠpecializácia

Prekladám odborné texty z rôznych oblastí (zdravotníctvo, právo, obchod, ekonomika, etc.)
Ako bývalý zdravotnícky pracovník sa špecializujem na preklady medicínskych a zdravotníckych textov.
Tlmočím z listov zahraničných inštitúcií.


Referencie

Prekladateľsko- tlmočnícke vzdelanie som získala na FHV a FF UMB v Banskej Bystrici.
Preklady textov spĺňajú požiadavky STN EN 15038 a v cenách za preklady sú zahrnuté služby korektora.


Cena

Všeobecné texty:
do SJ 10 Eur/NS*
do NJ 12 Eur/NS*

Odborné texty:
do SJ 12 Eur/NS*
do NJ 15 Eur/NS*


* normostrana: 1800 znakov vrátane medzierDoplňujúce informácie

Slovenským občanom pracujúcim v Rakúsku (SZČO/TPP/sezónne)zabezpečujem:

- spracovanie daňových priznaní (uplatnenie daňových bonusov a vyrovnanie-vrátenie daní) až 5 rokov spätne
- spracovanie žiadostí, sprievodných listov a odvolaní v NJ na zriadenie/ vyžiadanie rodinných prídavkov 5 rokov spätne, na materský a rodičovský príspevok
- komunikáciu s rakúskymi inštitúciami výlučne na základe splnomocnenia