Hľadáte prekladateľa?
Priame kontakty na prekladateľov

Mgr. Irena Krajčiová

Preklady: nemecký jazyk
Región pôsobenia: Banská Bystrica, Detva

Telefonický kontakt na prekladateľa 0908922321
vhodný čas tel. kontaktu: denne 8:00- 18:00
Emailový kontakt na prekladateľaikapreklady@gmail.com

Kontaktné informácie

Mgr. Irena Krajčiová
Trieda SNP 71,
97401 Banská Bystrica

Telefón: 0908922321 - vhodný čas tel. kontaktu: denne 8:00- 18:00
E-mail: ikapreklady@gmail.com


Kvalifikované preklady odborných a všeobecných textov z/ do nemeckého jazykaŠpecializácia

Prekladám odborné texty z rôznych oblastí (zdravotníctvo, právo, obchod, ekonomika, dane, etc.)
Ako kvalifikovaný zdravotnícky pracovník sa špecializujem na preklady medicínskych textov.
Tlmočím z listov zahraničných inštitúcií.
Komunikujem so zahraničnými inštitúciami na základe splnomocnenia.


Referencie

Prekladateľsko- tlmočnícke vzdelanie som získala na FHV a FF UMB v Banskej Bystrici.
Preklady textov spĺňajú požiadavky STN EN 15038 a v nižšie uvedených cenách sú zahrnuté služby korektora.


Cena

všeobecné texty:
do SJ 10 Eur/NS*
do NJ 12 Eur/NS*

odborné texty:
do SJ 12 Eur/NS*
do NJ 15 Eur/NS*

* pri počte NS 10+ alebo pravidelnom odbere sú ceny prispôsobené individuálne na základe dohody s klientom/ odberateľom
* normostrana: 1800 znakov vrátane medzierDoplňujúce informácie

Slovenským občanom pracujúcim v Rakúsku (SZČO/TPP/sezónne)zabezpečujem:

- spracovanie daňových priznaní (uplatnenie daňových bonusov a vyrovnanie-vrátenie daní) až 5 rokov spätne
- spracovanie žiadostí, sprievodných listov a odvolaní v NJ na zriadenie/ vyžiadanie rodinných prídavkov 5 rokov spätne, na materský a rodičovský príspevok, etc.