Mgr. Ivana Jančovičová

Preklady: francúzsky jazyk
Región pôsobenia: Trnava, Bratislava

Kontaktné informácie

Mgr. Ivana Jančovičová
206,
91929 Malženice - okr. Trnava

Telefón: 0905282958
E-mail: ivana.vancova1@gmail.com
Web: www.i-preklady.sk


FRANCÚZSKY JAZYK : preklady


Špecializácia

preklady z oblasti - stolárstvo, obchod, strojárstvo, informatika, automobily, pedagogika, kultúra, všeobecné

DOTERAJŠIE SKÚSENOSTI Z PREKLADATEĽSKEJ ČINNOSTI

• Obchodné a pracovné zmluvy a dohody, potvrdenia zo sociálnej a zdravotnej poisťovne, faktúry, objednávky, dodacie listy, zápisy z rokovaní, web stránky a ostatné administratívne dokumenty nevyhnutné pre styk so zahraničnou spoločnosťou
• Oznamy o kultúrnych a športových podujatiach a akciách, články z novín týkajúce sa kultúrneho a spoločenského života
• Montážny denník - oblasť strojárstvo
• Výbava automobilov
• Manuál k softvérovej aplikácii, užívateľský a administratívny manuál k on-line aplikácii
• Zadávacie podmienky na výrobu produktov


Referencie

Translatia s.r.o.
Lexis
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.ro.
Moget, a.s.
Citadel, s.r.o.
CFT Trnava


Cena

cena za preklad od 9 euro / NS