Hľadáte prekladateľa?
Priame kontakty na prekladateľov

Mgr. Ivana Schérová

Preklady: poľský jazyk
Región pôsobenia: Trenčín, Bratislava

Telefonický kontakt na prekladateľa 0904133764
vhodný čas tel. kontaktu: od 09.00 do 19.00
Emailový kontakt na prekladateľascherova@azet.sk, scherova.ivana@gmail.com

Kontaktné informácie

Mgr. Ivana Schérová
Telefón: 0904133764 - vhodný čas tel. kontaktu: od 09.00 do 19.00
E-mail: scherova@azet.sk, scherova.ivana@gmail.com


Úradné tlmočenie trestného a civilného práva s úradnou pečiatkou. Iba preklady bez úradnej pečiatky s garanciou odbornosti. Tlmočenie pre firmy na profesionálnej úrovni.Špecializácia

Profesionálny preklad a korekcie odborných a právnych textov, ktoré nevyžadujú pečiatku, obchodných zmlúv, bežných dokumentov, webových stránok, návodov a literárnych textov.Záruku odbornosti garantujem rovnako v prekladoch s problematiku cestovného ruchu a medzinárodných vzťahov pre EÚ a Európsku komisiu.
Pracujem ako súdna tlmočníčka, čo ma oprávňuje poskytovať tlmočenie v oblasti trestného práva, občianskeho práva a civilných sporov. Zároveň poskytujem tlmočnícke služby aj v ostatných oblastiach slovensko - poľských vzťahov.
Absolvovala som vysokoškolské magisterské štúdium na Sliezskej univerzite v Katoviciach v Poľsku odbor poľská filológia.


Referencie

na vyžiadanie


Cena

Pri každej objednávke bude cena prekladu dohodnutá individuálne v závislosti od dĺžky textu a termínu dodania prekladu. Cena za preklad vychádza zo sadzby za 1 normostranu (1 NS - 1800 znakov vrátane medzier).
15€ za 1 normostranu zo slovenčiny do poľštiny a naopak
Za preklad do 24 hodín je príplatok 50 percent.

Za tlmočnícke služby cena na vyžiadanie.


Doplňujúce informácie

Prečo si vybrať práve mňa?
Vašu spoluprácu uvítam a všestrannú spoluprácu aj poskytnem.Termíny vykonania a dodania prekladov vždy dodržím. Zverením textu do mojich rúk získavate čas a kvalitu, ktorá je garantovaná mojim 5 ročným pôsobením na štúdiách priamo v Poľsku a mojou dlhoročnou praxou v oblasti tlmočníctva a prekladu. Tiež dôkladnou znalosťou poľského prostredia, kultúrneho a ekonomického zázemia našich severných susedov. Priamy kontakt so mnou je garanciou diskrétnosti a predstavuje záruku dôvery s ohľadom na obsah zvereného textu či dokumentu.