Hľadáte prekladateľa?
Priame kontakty na prekladateľov

Mgr. Ivan Vlček

Preklady: poľský jazyk
Región pôsobenia: Spišská Nová Ves, Poprad

Telefonický kontakt na prekladateľa 00421 905 342 421
Emailový kontakt na prekladateľaivanvlcek.snv@gmail.com

Kontaktné informácie

Mgr. Ivan Vlček
Brezova 18/24,
052 01 Spišská Nová Ves

Telefón: 00421 905 342 421
E-mail: ivanvlcek.snv@gmail.com
Web: www.prekladpolstina.sk


Preklady a tlmočenie z/do poľštiny. Tlmočenie telefonického hovoru do Poľska priamo počas hovoru. Umiestnenie Vášho inzerátu na poľských inzertných portáloch. Vybavovanie rôznych záležitostí v Poľsku.



Špecializácia

Preklady všeobecných a odborných textov (texty z oblasti elektroniky a elektrotechniky,technické texty, náučná literatúra, zdravoveda, medicína,liečiteľstvo,návody na použitie, web stránky, liečivé byliny a i.).
Tlmočenie bežné, sprievodcovské, pri exkurziách, návštevách podnikov.
Tlmočenie Vášho telefonického hovoru priamo počas hovoru (konferenčný hovor). Telefonické spojenie je bezplatné.
Chcete niečo predať alebo kúpiť, hľadáte pracovníkov pre Vašu firmu alebo odborníkov z nejakej oblasti a chcete to realizovať prostredníctvom inzerátu na poľských inzertných portáloch.
Vyhľadávanie Vami požadovaných informácií o Poľsku (obchodné, úradné, súkromné - napr. ceny tovarov a služieb), pomoc pri dovoze a vývoze z/do Poľska, prezentácii a propagácii výrobkov, obchodných rozhovoroch s partnermi, nadväzovaní kontaktov v Poľsku.
Vybavovanie rozličných dokumentov a administratívnych (daňové a pozemkové úrady, matriky a pod.), obchodných (rokovania s partnermi, prezentácie výrobkov) a súkromných záležitostí na území Poľska.


Cena

Od 3 € za normostranu.


Doplňujúce informácie

Štúdium odboru "Prekladateľstvo a tlmočníctvo-poľský jazyk" som ukončil štátnou skúškou na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Viac ako 20 ročná prax na území Poľska v oblasti nákupu, predaja a servisu spotrebnej elektroniky, elektronických zariadení a elektronických súčiastok. Dôkladná znalosť poľského prostredia a trhu, množstvo kontaktov.