Hľadáte prekladateľa?
Priame kontakty na prekladateľov

Mgr. Ivona Sklenková

Preklady: anglický jazyk, francúzsky jazyk
Región pôsobenia: Zvolen, Banská Bystrica

Kontaktné informácie

Mgr. Ivona Sklenková
Záhonok 1959/27,
96001 Zvolen

Telefón: 0918379833
E-mail: ivonasklenkova2@gmail.com
Web: www.ispreklad.sk


preklady a tlmočenie z a do anglického a francúzskeho jazykaŠpecializácia

Počas prekladateľskej a tlmočníckej praxe som prišla do styku s rôznymi témami (kyberšikanovanie, metodológia práce s deťmi, krby, kachle, ľudské zdroje, prevencia mládeže pred radikalizáciou, príhovory, exkurzie, napr. výstava, banské múzeum, papierne, atď.) Mám všeobecné zameranie, prekladám aj abstrakty záverečných prác.


Referencie

Odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo som vyštudovala na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (2015 – 2020).
Stredoškolské vzdelanie som získala na francúzskom bilingválnom gymnáziu v Banskej Bystrici (2010 – 2015).
Referenciu poskytnem na požiadanie.


Cena

Preklad:
10 €/normostrana pri preklade z angličtiny do slovenčiny alebo z francúzštiny do slovenčiny.
15 €/normostrana pri preklade zo slovenčiny do angličtiny alebo zo slovenčiny do francúzštiny.
normostrana = 1800 znakov vrátane medzier.

Tlmočenie:
Do 3 hodín: 30 €/hodina
Poldeň (4 hodiny): 150 €
Celý deň (8 hodín): 300 €


Doplňujúce informácie

memoQ