Hľadáte prekladateľa?
Priame kontakty na prekladateľov

Jana Horváthová

Preklady: nemecký jazyk
Región pôsobenia: Zvolen, Banská Bystrica

Telefonický kontakt na prekladateľa 0904 102 641
vhodný čas tel. kontaktu: kedykoľvek
Emailový kontakt na prekladateľaic.sliac@gmail.com

Kontaktné informácie

Jana Horváthová
Telefón: 0904 102 641 - vhodný čas tel. kontaktu: kedykoľvek
E-mail: ic.sliac@gmail.com
Web: www.prekladnemcina.sk


Pevne stanovená cena bez akýchkoľvek príplatkov. Preklady technickej dokumentácie.Špecializácia

Špecializujem sa na preklady z nemeckého jazyka do slovenského. Mojou oblasťou sú preklady obchodných zmlúv a technickej dokumentácie (návody na montáž strojov, návody na použitie strojov, uvádzanie zariadení do prevádzky, technické príručky, bezpečnostné listy...), preklady z oblasti turistického ruchu ale aj všetky bežné dokumenty.


Referencie

Klüber Lubrication Austria
Nemak Slovakia
Swisstrade-marketing service, s.r.o., Bratislava
S.K.I., s.r.o., Banská Bystrica
ECO-VOZ s.r.o., Sliač
IRONAL s.r.o., Banská Bystrica


Cena

Cena za 1 normostranu (NS znamená 1800 znakov vrátane medzier) z jazyka nemeckého do jazyka slovenského je 11,-- €. K cene sa neprirátajú už žiadne príplatky za preklad.
Cena za zadaný preklad vychádza z počtu normostrán zdrojového textu. Stanovuje sa pred uskutočnením prekladu a je záväzná.


Doplňujúce informácie

Dlhoročné skúsenosti s prekladmi obchodnej a technickej dokumentácie, a tiež prax s tlmočením pri uvádzaní strojov a zariadení do prevádzky. Služby poskytujem v oblasti prekladateľských služieb z nemeckého jazyka do slovenského jazyka.