Hľadáte prekladateľa?
Priame kontakty na prekladateľov

Ing. Mgr. Jaroslava Királyová

Preklady: anglický jazyk
Región pôsobenia: Bratislava, Senec

Telefonický kontakt na prekladateľa 0948789464
vhodný čas tel. kontaktu: 8.00-20.00, po-ne
Emailový kontakt na prekladateľajarka.kiralyova@gmail.com

Kontaktné informácie

Ing. Mgr. Jaroslava Királyová
Ľ.Fullu 16,
84105 Bratislava 4

Telefón: 0948789464 - vhodný čas tel. kontaktu: 8.00-20.00, po-ne
E-mail: jarka.kiralyova@gmail.com
Web: www.jkiralyova-preklady.eu


všeobecné aj odborné preklady z/do angličtiny, korektúry textov, literárne preklady (beletria, literatúra faktu, náučná, vedecko- populárna, poézia, atď.)Špecializácia

-rôzne odbory podľa požiadaviek zákazníka, najväčšie skúsenosti mám zatiaľ v oblasti medicíny a záhradníctva

-vyučujem tiež angličtinu- rôzne vekové kategórie a vedomostné úrovne - podľa potrieb a predstáv klienta


Referencie

poskytnem na požiadanie - mám napr.dvojročné skúsenosti s prekladmi medicínskych textov - odborné monitorovacie prístroje (napr. oxymeter), chirurgia srdca, stomatológia),s prekladmi textov so záhradníckou tematikou,tiež z oblasti krajinného inžinierstva a i.


Cena

dohodou- cena závisí od smeru prekladu, rozsahu a náročnosti/odbornosti. Výpočet podľa počtu normostrán v cieľovom jazyku (1NS = 1500 znakov bez medzier - je to norma, ktorú používa EÚ a výpočet je presnejší, prípadne 1800 znakov s medzerami).Je možný výpočet ceny aj z originálu - podľa počtu zdrojových slov, tj.počet zdrojových slov x dohodnutá cena za slovo konkrétneho zdroj. textu.


Doplňujúce informácie

Som SZČO,nie som platcom DPH.
Odborné vzdelanie:
-Agronomická fakulta Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre,magisterské štúdium,špecializácia Šľachtenie rastlín
-Ped.Fakulta UK, magisterské jednoodborové štúdium - Anglický jazyk a literatúra
-Všeobecná štátna jazyková skuška z angličtiny
- Špeciálne štátne jazykové skúšky - preklad, tlmočenie (AJ)
-FCE Cambridge certificate
-letné školy Britskej rady-tvorivé písanie v angličtine,moderné metódy vyučovania angličtiny
-dlhoročná členka Slov. asociácie učiteľov angličtiny SAUA/SATE(absolvovala som množstvo konferencií a workshopov tejto organizácie
- moju stránku nájdete aj na Facebooku - jej názov je Ing.Mgr.Jaroslava Királyová,preklady Aj, vyučovanie angličtiny