Hľadáte prekladateľa?
Priame kontakty na prekladateľov

Mgr. Jozef Veselský

Preklady: anglický jazyk
Región pôsobenia: Košice, Bratislava

Telefonický kontakt na prekladateľa +421908426533
vhodný čas tel. kontaktu: kedykoľvek
Emailový kontakt na prekladateľaintransla@gmail.com

Kontaktné informácie

Mgr. Jozef Veselský
Telefón: +421908426533 - vhodný čas tel. kontaktu: kedykoľvek
E-mail: intransla@gmail.com
Web: www.intransla.eu


Profesionálny, kvalifikovaný prekladateľ/tlmočník z/do anglického jazyka (aj úradné preklady) s 19-ročnou praxou vrátane pôsobenia v USA/Professional qualified translator/interpreter EN-SK, SK-ENŠpecializácia

Preklady/tlmočenia z oblasti energetického priemyslu, IT, stavebného priemyslu a nehnuteľností, PPP projektov, architektúry, oceľových konštrukcií a zváračského sektora, strojných zariadení, vojenskej techniky, letectva, meteorológie, pivovarníctva, obchodu a financií, investičných fondov, poisťovníctva, práva, duševného a priemyselného vlastníctva, poradenstva, telekomunikácií, turistického ruchu, geológie, statiky, životného prostredia, vodohospodárstva, vysokého školstva, psychológie, prípravkov na povrchovú úpravu, podlahových krytín, bezpečnostných systémov, meracích prístrojov, automatizácie, cvičebných zariadení, systémov elektronického výberu mýta, farmaceutického priemyslu, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci atď.

Preklady dokumentov, prezentácií, technických správ, hlásení, technických podmienok, špecifikácií, protokolov, manuálov, metodických pokynov, smerníc, ocenenia spoločnosti, objednávok, ponúk, dodacích podmienok, obchodných podmienok, súťažných podkladov, projektových správ, projektových štúdií, znaleckých posudkov, odborných stanovísk, splnomocnení a zmlúv, dokumentácie ku klinickým štúdiám, príbalových letákov k liečivám, internetových stránok atď.

Simultánne, konzekutívne tlmočenie, tlmočenie konferenčných hovorov

Tlmočenie pre vrcholový manažment a iné úrovne riadenia, ako aj pre zamestnancov, návštevníkov, dodávateľov, konzultantov, odbory atď. – konferencie a kongresy, audity, kurzy, kolektívne vyjednávanie, obchodné stretnutia, porady, semináre, pracovné stretnutia, školenia, prehliadky závodu, rokovania, výbery zamestnancov, vypočúvania svedkov atď.


Referencie

2007 - súčasnosť: Google, Európska komisia, Slovenské elektrárne – Enel, T-Mobile, Pioneer Investments, ING Bank, PAREXEL International Czech Republic, Tetra Pak, Brother, TripAdvisor, Dräger, Renault, Krohne, Mettler Toledo, Quin Global, Hilti, Seco, Toshiba, Atlas Copco, Kramp, Geodeticca, L’Oréal, Rekma, Letecký úrad Slovenskej republiky, Letecké opravovne Trenčín, Národná diaľničná spoločnosť, General Electric Energy Services, Pivovary Topvar, Inžinierske stavby COLAS, SDL, CEE Energy, EXIsport, Adato, Eastern Mediterranean Resources – Slovakia, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Moland Slovakia, Advokátska kancelária Mária Grochová a partneri, PWC Avis, MM Invest, MM Development, AMT Servis, Eurogenius Group

August 2015: UNHCR, Košice, SR
Školenie pre tlmočníkov pracujúcich v Evakuačnom tranzitnom centre v
Humennom a pre tých, ktorí tlmočia počas azylovej procedúry a pre potreby
cudzineckej polície
Jún 2015: Squire Patton Boggs, Ministerstvo financií SR, Gemerská Poloma, SR
Návšteva bane a zariadenia spoločnosti Eurotalc
Apríl 2015: Accelsiors CRO and Consultancy Services, Košice, SR
Audit klinického skúšania vo Východoslovenskom onkologickom ústave, a. s
Marec 2015: Európske centrum výskumu aktivít rómskej národnostnej menšiny, Košice, SR
Sociálny rozvoj s akcentom na komunikáciu ako nástroj na zvyšovanie kvality života v štátoch Európy
November 2014: EurActiv.sk, AmCham, Zastúpenie EK na Slovensku, Košice, SR
EU Stakeholder Brunch s Marošom Šefčovičom, podpredsedom Európskej komisie pre energetickú úniu
November 2014: Úrad vlády Slovenskej republiky, Košický samosprávny kraj, veľvyslanectvo Švajčiarskej konfederácie, Košice, SR
Konferencia Inter pares. Najlepšia prax z poskytovania sociálnych služieb osobám s postihnutím
Október 2014: Youth Advisory Council, Košice, SR
Diskusia o korupcii s Otom Žarnayom a Milanom Matejovským za účasti veľvyslanca USA Theodora Sedgwicka
Január 2014: Centre for European Studies, Košice, SR
Konferencia Koncepcia začlenenia Rómov na Slovensku
November 2013: Colná správa, Michalovce, SR
Školenie KVBH a zákaz šírenia ZHN
Október 2013: Inštitút kreatívnej ekonomiky, Košice, SR
Konferencia PLACE!
Október 2013: Americká obchodná komora v SR, Forbes, Košice, SR
Konferencia Košice Invest 2013
Máj 2013: Európska komisia, Ministerstvo vnútra, Košice, SR
Podujatie na vysokej úrovni o príspevku štrukturálnych fondov Európskej únie k integrácii Rómov na Slovensku
Máj 2013: SAVEZ, Košice, SR
1. V4 konferencia verejného zdravotníctva a 5. medzinárodná konferencia SAVEZ
Apríl 2013: Veľvyslanectvo USA, Košice, SR
Festival Hory a mesto
Október 2012: T-Systems Slovakia, A&D Global Business Relations, Košice, SR
Slávnostné otvorenie komplexu Cassovar
September 2012: Gastro I., Cosmo, Icon, FDA, Prešov, SR
Audit klinickej štúdie
Jún 2012: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Lekárska fakulta, Klinika neonatológie, Košice, SR
5. Košická neonatologická konferencia
Máj 2012: Timac Agro, Roullier Groupe, Balatonfüred, Maďarsko
Konferencia PECO 2012
Máj 2012: PwC, Košice, SR
Strategický prevádzkový manažment v praxi
Apríl 2012: Veľvyslanectvo USA, Košice, SR
Festival Hory a mesto
Marec 2012: KIOS, Bratislava, SR
Konferencia RISING Industry Forum
November 2011: Inžinierske stavby COLAS, Košice, SR
Školenie manažmentu Dopravy a Mechanizácie
November 2011: Talecris, Falcon Consulting Group, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Košice, SR
Audit klinickej štúdie
Október 2011: Socia – Nadácia na podporu sociálnych zmien, Bratislava, SR
Konferencia Aké podmienky vytvára naša spoločnosť pre aktívne starnutie seniorov?
Október 2011: Americká obchodná komora v SR, SARIO, Košice, SR
Konferencia Košice Prešov Invest 2011
September 2011: Nadácia otvorenej spoločnosti, Košice, SR
Workshop Budovanie kapacít rómskych mimovládnych organizácií
Jún 2011: Košice 2013 EHMK, Goetheho inštitút Bratislava, Košice, SR
Konferencia Shaping the new
Jún 2011: Slovenské elektrárne, a. s., Vojany, SR
Príprava simulátora
Máj 2011: Európska komisia, Nadácia otvorenej spoločnosti, Košice, Moldava nad Bodvou, SR
Návšteva oblasti v rámci podujatia na najvyššej úrovni Prínos štrukturálnych fondov k začleneniu rómskych komunít
Marec 2011: Magistrát mesta Košice, Košice, SR
Konferencia Revitalizácia tradičných industriálnych zón v juhovýchodnej Európe
Február 2011: Socia – Nadácia na podporu sociálnych zmien, Bratislava, SR
3. Fórum poskytovateľov
Január 2011: Slovenské elektrárne, a. s., PVE Ružín, SR
Návšteva závodu v rámci výberového konania
November 2010: Slovenské elektrárne, a. s., Vojany, SR
Peer Review
Október 2010: U. S. Steel Košice, s. r. o., Košice, SR
ERP-Oracle Workshop
Október 2010: Agentúra na zníženie bezpečnostného rizika Defense Threat Reduction Agency, Košice, SR
Kurz Povedomie o boji proti proliferácii
September 2010: AUVA, Košice, SR
Medzinárodná konferencia Prevencia v EÚ-27
Január 2010: ZF Levice, Levice, SR
Technický audit Honda
Október 2009: Socia - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Bratislava, SR
2. Fórum poskytovateľov
Máj 2008: Slovenské elektrárne, a. s., Škoda Power, a. s., Plzeň, ČR
Obchodné stretnutie
Október - november 2007: U. S. Steel Košice, s. r. o., Košice, SR
Audit spoločnosti U.H.D.E. v divíznom závode Koksovňa
Október 2002 – september 2007: U. S. Steel Košice, s. r. o. (dcérska spoločnosť U. S. Steel Corporation, USA) Košice, SR; Pittsburgh, Chicago, USA
Prekladateľ/tlmočník na plný úväzok
Jún 2004: Prešov, SR
Zasadanie predsedníctva, Združenie Región Karpaty, Karpatský euroregión
Apríl 2004: KDS, Strukton, Rhomberg Bahntechnik, Bratislava, SR
Rokovania ohľadne prípravy ponuky pre výberové konanie
2003 – súčasnosť: GE Infrastructure, Košice, SR
Október 2002: Inžinierske stavby, Košice, SR
Rokovania ohľadne prípravy ponuky pre výberové konanie
September 2001 – október 2002: Akadémia vzdelávania, Košice, SR
Administrátor jazykových kurzov – učiteľ anglického jazyka
Jún 2002: Price Waterhouse Coopers, Fortum, Vojany, SR
Due diligence návšteva v tepelnej elektrárni
Január 2002: Humenné, SR
USAID, stretnutie Komisie pre strategické plánovanie
Október 2001: Podbanské, SR
Konferencia ERQUAM
December 2000 – február 2001: Carmeuse Slovakia, EPI, Košice, SR
Prekladateľ/tlmočník na plný úväzok
2001: Filozofická fakulta, Prešovská univerzita, Prešov, SR
Prednáška o filozofii
2000: Poprad, SR
Oftalmologický kongres
2000: Mníchov, SRN
Veľtrh ISPO 2000 – obchodné rokovania
1997: 5. Stupavská konferencia mimovládnych organizácií, Košice, SR


Cena

Dohodou v závislosti od typu prekladu/tlmočenia a od termínu vyhotovenia.


Doplňujúce informácie

Pôsobnosť v rámci celej SR a v zahraničí.

Pri práci na prekladoch používam moderné nástroje CAT, ako je Trados, Wordfast, SDLX atď.

Člen Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov (SAPT).

2005: 2-mesačný pracovný pobyt v U. S. Steel v Chicagu, USA
2004: 3-mesačný pracovný pobyt v U. S. Steel v Pittsburghu, USA

1996 – 2001 Filozofická fakulta, Prešovská univerzita, Prešov, SR
Katedra anglistiky a amerikanistiky
Hlavný odbor anglický jazyk a literatúra