Hľadáte prekladateľa?
Priame kontakty na prekladateľov

mgr. julie džambazovič

Preklady: francúzsky jazyk
Región pôsobenia: Piešťany, Bratislava

Kontaktné informácie

mgr. julie džambazovič
E-mail: julie.dzambazovic@gmail.com
Web: www.ling.sk


Cena

300 sk/normostrana