Hľadáte prekladateľa?
Priame kontakty na prekladateľov

Dr. Lívia Onuferová

Preklady: nemecký jazyk - súdny prekladateľ
Región pôsobenia: Humenné

Telefonický kontakt na prekladateľa +421 908 376 612
vhodný čas tel. kontaktu: Pondelok - Štvrtok 08.30 - 14.00 hod.
Emailový kontakt na prekladateľalivia.onuferova@gmail.com

Kontaktné informácie

Dr. Lívia Onuferová
Čapajevova 3,
066 01 Humenné

Telefón: +421 908 376 612 - vhodný čas tel. kontaktu: Pondelok - Štvrtok 08.30 - 14.00 hod.
E-mail: livia.onuferova@gmail.com


ÚRADNÉ PREKLADY - NEMECKÝ JAZYKŠpecializácia

Nasledujúce odbory:

1. PREKLADY ÚRADNÝCH LISTÍN len pre kombináciu slovenský a nemecký jazyk (rôzne potvrdenia, osvedčenia, certifikáty, výpisy z registrov, matričné dokumenty, zmluvy a i.)

2. právo, zmluvy, firemná/obchodná dokumentácia/korešpondencia (rôzne typy zmlúv, preklady právnych predpisov a i.)

3. preklady textov z oblasti medicínyReferencie

vykonávanie prekladateľskej činnosti pre slovenské súdy, prokuratúry, políciu, rôzne fyzické a právnické osoby


Cena

1. CENY ÚRADNÝCH (SÚDNYCH) PREKLADOV:

- stanovené vyhláškou MS SR č. 491/2004 Z.z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov (Tarifná odmena za preklad je za každú aj začatú stranu 19,92 EUR - pozri najmä § 10 ods. (1) písm. b) vyššie uvedenej vyhlášky)

- ZĽAVY pri prekladoch určitých typov dokumentov MOŽNÉ

2. CENY OSTATNÝCH PREKLADOV:
Ceny účtujem na základe počtu znakov na normostrane, pričom vychádzam z počtu 1800 znakov vrátane medzier/1 NS.
Ceny sa však odvíjajú aj od ďalších faktorov ako napr. termín dodania prekladu, náročnosť terminológie, atď. Sú tiež predmetom dohody medzi mnou a osobou/spoločnosťou, pre ktorú prekladám. Cenovú ponuku zašlem na požiadanie.