Ing. Marian Banasiewicz

Preklady: poľský jazyk, český jazyk
Región pôsobenia: Poprad, Bratislava

Telefonický kontakt na prekladateľa +421904914904
vhodný čas tel. kontaktu: 7:00 - 21:30
Emailový kontakt na prekladateľabanasiewicz.marian@gmail.com

Kontaktné informácie

Ing. Marian Banasiewicz
Budovateľská 380/8,
05934 Spišská Teplica

Telefón: +421904914904 - vhodný čas tel. kontaktu: 7:00 - 21:30
E-mail: banasiewicz.marian@gmail.com


Preklady odborných textov v jazykovej kombinácii poľština-slovenčina-čeština. Iba preklady bez pečiatky.


Špecializácia

Strojárstvo, elektrotechnika, zmluvy


Referencie

Na vyžiadanie


Cena

Základom pre výpočet ceny za preklad je normostrana cieľového textu = 1500 znakov bez medzier. Sadzba za normostranu je vždy výsledkom dohody so zákazníkom a odvíja sa predovšetkým od povahy textu a jeho odbornej a terminologickej náročnosti.