Hľadáte prekladateľa?
Priame kontakty na prekladateľov

Mgr. Martina Vojtušová

Preklady: nemecký jazyk
Región pôsobenia: Žilina, Bratislava

Telefonický kontakt na prekladateľa 0915363002
vhodný čas tel. kontaktu: v priebehu celého dňa
Emailový kontakt na prekladateľam.vojtusova@raabe.sk

Kontaktné informácie

Mgr. Martina Vojtušová
1. mája 1434/42,
02302 Krásno nad Kysucou

Telefón: 0915363002 - vhodný čas tel. kontaktu: v priebehu celého dňa
E-mail: m.vojtusova@raabe.sk


Špecializujem sa na preklady z/do nemeckého jazyka.Špecializácia

Štátnica z nemeckého jazyka a slovenského jazyka, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Semester štúdia na Universität Wien, aprobácia Germanistik


Cena

Preklad zo Nj do Sj: 12 EUR/normostrana (1800 znakov vrátane medzier)
Preklad zo Sj do Nj: 15 EUR/normostrana (1800 znakov vrátane medzier)


Doplňujúce informácie

Nerobím súdne a právne preklady.