Mgr. Miroslav Lacko PhD.

Preklady: nemecký jazyk, latinský jazyk
Región pôsobenia: Bratislava

Kontaktné informácie

Mgr. Miroslav Lacko PhD.
E-mail: hospodarskedejiny@gmail.com


Preklady z nemčiny a latinčiny, jazykové korektúry slovenských textov


Špecializácia

1) Jazykové korektúry textov v slovenskom jazyku.
2) Preklady textov z nemeckého jazyka.
3) Preklady textov z latinského jazyka.


Referencie

Mám dlhoročné skúsenosti s prípravou vedeckých textov, redakčnými prácami a redigovaním odborných prác.


Cena

1) Pri jazykovej korektúre slovenských textov - 2 € za normostranu (t.j. 1800 znakov vrátane medzier).
2 a 3) Pri prekladoch - v závislosti od množstva a náročnosti práce na zaslaných podkladoch.