Hľadáte prekladateľa?
Priame kontakty na prekladateľov

Mgr. Olívia Cselényi Fodorová

Preklady: anglický jazyk, španielsky jazyk, maďarský jazyk, český jazyk
Región pôsobenia: Košice

Telefonický kontakt na prekladateľa 00421905131375
vhodný čas tel. kontaktu: 08:00 - 18:00
Emailový kontakt na prekladateľacsefoli@gmail.com

Kontaktné informácie

Mgr. Olívia Cselényi Fodorová
Telefón: 00421905131375 - vhodný čas tel. kontaktu: 08:00 - 18:00
E-mail: csefoli@gmail.com


Sme firma s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti účtovníctva a finančného poradenstva, ktorá rozšírila svoju činnosť o prekladateľské, tlmočnícke, korektorské služby a lektoring cudzích jazykov.Špecializácia

Vysoko kvalitné preklady všeobecných a odborných textov z/do anglického, španielskeho, maďarského, slovenského jazyka a z českého a portugalského jazyka do slovenčiny. Zabezpečíme gramatické a štylistické korektúry textov rodeným hovoriacim.
Poskytujeme služby simultánneho i konzekutívneho tlmočenia obchodných stretnutí, podujatí, doprovod, telefonáty do zahraničia a iné.
Venujeme sa individuálnej aj skupinovej výučbe cudzích jazykov.


Referencie

Konto s.r.o. Košice
ReVA AKADEMOS
FEEDBACK s.r.o.
XL PIXEL media studio
Obec Nižný Lánec
PRODIS plus s.r.o. v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov
ZOŠ Zvolen a.s.
AW studio Praha


Cena

- preklady z cudzích jazykov do slovenčiny 10.00 EUR + DPH / normostrana
- preklady zo slovenčiny do cudzích jazykov 12.00 EUR + DPH / NS
- expresné preklady 19.00 EUR + DPH / NS
- korektúry 5.00 EUR + DPH / NS
- tlmočenie 30.00 EUR + DPH / hodina