Hľadáte prekladateľa?
Priame kontakty na prekladateľov

PhDr. Silvia Chalčaková

Preklady: anglický jazyk, španielsky jazyk, český jazyk
Región pôsobenia: Bratislava, Prešov

Telefonický kontakt na prekladateľa 00421 908 882 416
vhodný čas tel. kontaktu: kedykoľvek
Emailový kontakt na prekladateľasilvia.chalcakova@gmail.com

Kontaktné informácie

PhDr. Silvia Chalčaková
Lipová 2484/ 3,
066 01 Humenné

Telefón: 00421 908 882 416 - vhodný čas tel. kontaktu: kedykoľvek
E-mail: silvia.chalcakova@gmail.com


Úradné preklady - anglický jazyk, neúradné preklady - španielsky jazyk, český jazykŠpecializácia

Poskytujem vysokokvalitné preklady klasických aj odborných textov z/do anglického (úradne overené), španielskeho a českého jazyka v rôznych oblastiach (cestovný ruch, zdravotníctvo, ŽP, automobilový priemysel, technika, preklady webstránok, semestrálne práce a iné dokumenty pre študentov....., atď.)


Referencie

Ministerstvo vnútra SR, odbor kriminálnej polície - preklad v kombinácii štyroch jazykov,
I.V.M.K., Memoria, Siempre - niekoľkoročná spolupráca,
Astra compania de Petroleo Argentina - preklady a tlmočenie,
FANGORN PRODUCTIONS LLC, USA - tvorba titulkov k filmom,
PREKLADY s.r.o - viacnásobná spolupráca,
preklady pre FO v mnohých oblastiach (abstrakty, resumé, celé diplomové práce, webstránky, živnostenské listy, úradné záznamy...),
atď.


Cena

Úradné preklady anglický/slovenský jazyk - 19,92 EUR / normostrana.

Neúradné preklady anglický/španielsky/český jazyk od 10 EUR / normostrana.

Expresné preklady od 14 eur/ normostrana alebo dohodou v závislosti od náročnosti a charakteru textu a požadovaného termínu.

Korektúry od 6 EUR / normostranapozn.: ceny sú uvedené bez DPH


Doplňujúce informácie

Moju odbornosť zaručuje štátna skúška z AJ a ŠJ, doktorát v odbore medzinárodných vzťahov a diplomacie, prekladateľská prax a niekoľkoročné pôsobenie vo VB (Londýn), Španielsku (Madrid,Barcelona) a Českej republike (Praha). Som úradná prekladateľka anglického jazyka zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.