Hľadáte prekladateľa?
Priame kontakty na prekladateľov

Mgr. Svätoslava Horská

Preklady: nemecký jazyk - súdny prekladateľ
Región pôsobenia: Bratislava, Nitra

Telefonický kontakt na prekladateľa +421 903 963 363
vhodný čas tel. kontaktu: Telefonická služba je vždy zabezpečená.
Emailový kontakt na prekladateľasvatoslava.horska@prekladatel.sk

Kontaktné informácie

Mgr. Svätoslava Horská
Kamenná kancelária Miletičova 10 Bratislava II Ružinov,
821 06 Elektronická komunikácia pre občanov a štatutárov k dispozícii.

Telefón: +421 903 963 363 - vhodný čas tel. kontaktu: Telefonická služba je vždy zabezpečená.
E-mail: svatoslava.horska@prekladatel.sk
Web: www.prekladatel.sk


Kancelária: Miletičova 10 Bratislava Úradný preklad a Elektronický preklad na právne úkonyŠpecializácia

Profesionálny právny preklad nemeckých dokumentov rodinné, občianske, obchodné a zmluvné právo
Preklad na právne úkony podľa Zákona MS SR č. 382/2004 z.z.
Elektronický úradný preklad pre elektronickú komunikáciu so štátnou správou v EU a pre Slovensko
podľa EU Nariadenia eIDAS č.910/2014 o dôveryhodných elektronických službách a Zákona o eGovernmente č. 305/2013.


Referencie

Mandátny certifikát NBÚ SR Oprávnenie 1049-Prekladatel
Oprávnenie OÚ BA I č. 102-28725
Oprávnenie k výkonu činnosti regulovanej profesnej služby-Zápis v zozname prekladateľov MSSR č. 970106
Magisterský diplom Filozofickej fakulty Univerzity J.A. Komenského , katedry germanistiky v odbore
Prekladateľstvo-Tlmočníctvo jazyk nemecký-slovenský.Cena

Tarifa podľa Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 pre jazyk nemecký.
Tarifa činí 19,92 á Normovaná strana. Nie som platca DPH.


Doplňujúce informácie

V prípade, ak potrebujete podrobné detaily, alebo si rozmyslieť špecifikáciu, využite
štrukturovaný dopyt na https://prekladatel.sk/sk/sluzby/dopyt
Najlepšie mi priamo zavolajte.