Hľadáte prekladateľa?
Priame kontakty na prekladateľov

Mgr. Zuzana Cepková

Preklady: francúzsky jazyk, anglický jazyk, český jazyk
Región pôsobenia: Bratislava, Považská Bystrica

Telefonický kontakt na prekladateľa 0904 594 304
vhodný čas tel. kontaktu: kedykoľvek
Emailový kontakt na prekladateľazuzana_cepkova@centrum.sk

Kontaktné informácie

Mgr. Zuzana Cepková
Telefón: 0904 594 304 - vhodný čas tel. kontaktu: kedykoľvek
E-mail: zuzana_cepkova@centrum.sk


PREKLADY: z/do francúzskeho jazyka, z anglického jazyka, z/do českého jazyka - ŽIVNOSTENSKÝ LIST, nie som súdny prekladateľŠpecializácia

- z/do FJ: všeobecné texty, obchodné dokumenty, zmluvy, návody, jednoduchšie technické texty... mám možnosť konzultovať s rodeným hovorcom
- z AJ: všeobecné texty, zmluvy, návody, účtovníctvo, ekonomika, medzinárodné štandardy IFRS a IAS
- z/do ČJ: takmer čokoľvek okrem vysoko odborných textov napr. medicína, fyzika...


Referencie

na požiadanie


Cena

dohodou, veľmi výhodné, pri prekladoch do francúzskeho a českého jazyka korektúra rodeným hovorcom v základnej cene!


Doplňujúce informácie

vyštudovala som tlmočníctvo-prekladateľstvo na Filologickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici