Hľadáte prekladateľa?
Priame kontakty na prekladateľov

Zuzana Éderová

Preklady: maďarský jazyk - súdny prekladateľ
Región pôsobenia: Levice, Nitra

Kontaktné informácie

Zuzana Éderová
M.R.Štefánika 12,
934 01 Levice

Telefón: 0905/479 713
E-mail: zuzka.eder@gmail.com, z.ederova@azet.sk


Úradné preklady rôznych listín - vysvedčenia, rodné, sobášne a úmrtné listy, zmluvy, výpisy z OR, listy vlastníctva, technické preukazy, zdravotná dokumentácia apod.Špecializácia

Úradné preklady pre súdy a iné orgány verejnej moci, pre fyzické a právnické osoby - predovšetkým:
- právnické texty a dokumenty
- zdravotná dokumentácia(lekárske správy,nálezy,protokoly súdnych znalcov apod.)
- cezhraničné projekty
- dokumentácie riadenia kvality
- ručne písané listiny a dokumenty - t.j. historické dokumenty ako sú staré pozemkové knihy a výpisy z listu vlastníctva z obdobia 19. storočia a zač. 20. storočia


Referencie

Okresný súd Levice, Okresná prokuratúra Levice, SŽDS a.s. Zvolen, LESY SR, š.p., FERROBETON SLOVAKIA, s.r.o., SES ENERGY, a.s. Tlmače


Cena

úradne overené preklady: od 17,00 do 19,92.-€ za 1 normostranu prekladu
1 normostrana = 1800 znakov s medzerami
neúradné preklady: od 10.- do 18.- €
Presná cena je stanovená vždy individuálne a dohodou, nakoľko je závislá od náročnosti textu ako aj počtu strán.


Doplňujúce informácie

K úradným prekladom je potrebné doložiť originálny dokument, resp. jeho overenú fotokópiu.