Hľadáte prekladateľa?
Priame kontakty na prekladateľov

Zuzana Éderová

Preklady: maďarský jazyk - súdny prekladateľ
Región pôsobenia: Levice, Nitra

Kontaktné informácie

Zuzana Éderová
M.R.Štefánika 12,
934 01 Levice

Telefón: 0905/479 713
E-mail: zuzka.eder@gmail.com, z.ederova@azet.sk


Úradné preklady pre súdy a iné orgány verejnej moci, pre fyzické a právnické osoby. Preskúmanie a overenie neúradných prekladov z/do maďarského jazyka.Špecializácia

Úradné preklady listín a dokumentov, najmä:
- zdravotná dokumentácia(lekárske správy, nálezy, protokoly súdnych znalcov apod.)
- historické dokumenty (listiny, pozemkové knihy a iné rukou písané listiny výpisy z 19. a zač. 20. storočia)- právnické texty a dokumenty (rozsudky, rozhodnutia, európske osvedčenie o dedičstve, zmluvy a pod.)
- výpis z Obchodného registra, živnostenský list, vysvedčenia, rodné, sobášne a úmrtné listy, listy vlastníctva, technické preukazy, osvedčenie o evidencii, faktúry a pod.
- cezhraničné projekty
- dokumentácie riadenia kvality


Referencie

Okresný súd Levice, Okresná prokuratúra Levice, SŽDS a.s. Zvolen, LESY SR, š.p., FERROBETON SLOVAKIA, s.r.o., SES ENERGY, a.s. Tlmače


Cena

Úradne overené preklady: od 20,00 do 23,00 € za 1 normostranu prekladu (1 normostrana = 1800 znakov s medzerami)
Neúradné preklady: od 16 € do 19 €
Cena závisí od odborného charakteru východiskového textu a je stanovená vždy individuálne a dohodou.
Preskúmanie a overenie neúradného prekladu: 5,00 €/1 normostrana textu
Cena za písomné vyhotovenie úradného prekladu podľa paušálne ustanovených náhrad.


Doplňujúce informácie

Vzdialenosť nie je prekážkou - vyhotovené úradné preklady Vám zašlem doporučenou zásielkou 1. triedy a tak si ich môžete prevziať nasledujúci deň po odoslaní.